Yönetim Kurulu
15615
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-15615,bridge-core-1.0.6,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1400,footer_responsive_adv,hide_top_bar_on_mobile_header,transparent_content,qode-theme-ver-18.2,qode-theme-bridge,qode_advanced_footer_responsive_1000,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.5,vc_responsive

Yönetim Kurulu

HAKKIMIZDA

  • Prof. Dr. Oktay Bingöl (Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanı)
  • Prof. Dr. C. Uğur Özgöker (Yönetim Kurulu Üyesi)
  • Prof. Dr. Nurdan Çolakoğlu (Yönetim Kurulu Üyesi)
  • Doç. Dr. Ali Bilgin Varlık (Yönetim Kurulu Üyesi)
  • Dr. Öğr. Üyesi Selma Şekercioğlu Bozacıoğlu (Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi)

 

Uluslararası Stratejik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Organlarının Yetki, Görev ve Sorumlulukları

Yönetim Kurulunun görevleri

a) Merkezin yönetimi ve çalışmaları ile ilgili kararları almak,

b) Müdürün ve Yönetim Kurulu üyelerinin önerilerini görüşmek ve karara bağlamak,

c) Çalışma ve proje gruplarının oluşturulması, adlandırılması, çalışma kurallarının belirlenmesi ve çalışmalarının sona erdirilmesine ilişkin kararları almak ve örgütsel esasları hazırlamak,

ç) Ortak çalışmalar için ulusal ve uluslararası kurumlarla işbirliğinin ilke ve kurallarını saptamak ve hazırlanan protokolleri incelemek ve onaylamak,

d) Yıllık faaliyet programını incelemek, ilgililerin görüşlerini alarak yeni program düzenlemelerinin yapılmasını sağlamak.

Uluslararası Stratejik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünün Yetki, Görev ve Sorumlulukları

a) Merkezi temsil etmek,

b) Üniversitenin kalite politikası çerçevesinde, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının talepleri ve Merkezin amaçları doğrultusunda ölçülebilir hedefler belirlemek,

c) Üniversite birimlerinin yanı sıra, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla çalışmaları başlatmak, kaynaklardan elde edilecek bilgi akışı sistemini geliştirmek ve belgelendirmek,

ç) Yönetim Kurulu toplantılarını düzenlemek, toplantılara başkanlık etmek ve Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,

d) Yönetim Kurulunun hazırlayacağı Merkezin çalışma raporunu her yılsonunda Rektöre sunmak,

e) Merkezin ve bağlı birimlerinin, yönetim açısından düzenli ve etkin işleyişi için gerekli önlemleri almak, gerekli yönlendirme denetlemeleri yapmak,

f) Merkezin ve ona bağlı alt birimlerin, çalışma programlarına ilişkin yıllık düzenlemeleri yapmak, üç aylık çalışma raporlarını oluşturarak Rektörün onayına sunup Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına ulaştırılmasını sağlamak,

g) Merkezin hedeflerine varış oranlarının analiz ve değerlendirmesini yapmak,

ğ) Yayımlanması veya Üniversite dışında sunulması istenen araştırma ve incelemeleri, Rektörün onayına sunmak.